Trung tâm xăm nghệ thuật
TATTOO TOMA KIỆT
Địa chỉ: 43 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, TP.HCM - ĐT: 0932787882
00
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
Thế giới Tattoo japans 43 vĩnh hội p4 Q4 HCM
https://www.youtube.com/watch?v=OQYvreldqQw
 
MẪU HÌNH XĂM

Toma Kiệt - 01
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 01
Toma Kiệt - 03
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 03
Toma Kiệt - 04
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 04
Toma Kiệt - 05
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 05
Toma Kiệt - 06
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 06
Toma Kiệt - 07
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 07
Toma Kiệt - 08
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 08
Toma Kiệt - 09
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 09
Toma Kiệt - 10
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 10
Toma Kiệt - 11
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 11
Toma Kiệt - 12
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 12
Toma Kiệt - 13
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 13
Toma Kiệt - 14
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 14
Toma Kiệt - 15
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 15
Toma Kiệt - 16
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 16
Toma Kiệt - 17
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 17
Toma Kiệt - 18
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 18
Toma Kiệt - 19
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 19
Toma Kiệt - 20
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 20
Toma Kiệt - 21
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 21
Toma Kiệt - 22
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 22
Toma Kiệt - 23
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 23
Toma Kiệt - 24
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 24
Toma Kiệt - 25
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 25
Toma Kiệt - 26
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 26
Toma Kiệt - 27
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 27
Toma Kiệt - 28
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 28
Toma Kiệt - 29
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 29
Toma Kiệt - 30
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 30
Toma Kiệt - 31
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 31
Toma Kiệt - 32
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 32
Toma Kiệt - 33
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 33
Toma Kiệt - 34
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 34
Toma Kiệt - 35
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 35
Toma Kiệt - 36
Hẹn giờ Chi tiết
Toma Kiệt - 36
Hẹn giờ Chi tiết
Mã số : 37
Nghệ Thuật xăm hình

GIỚI THIỆU

Nguyễn Tuấn Kiệt - ông chủ trung tâm xăm nghệ thuật là một chàng trai còn rất trẻ. Anh sinh năm 1986 tại Nha Trang - Khánh Hòa. Đam mê công việc xăm nghệ thuật, anh đã lặn lội một mình từ mảnh đất miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp.
24/12/2019 | Xem chi tiết »
Ưu Đãi Đặc Biệt Cho Học Viên Mới - 29/04/2020
Xăm hình bây giờ đã không còn là một trào lưu để chứng tỏ bản thân nữa, nó đã trở thành một nghệ thuật - 24/12/2019
Nghệ Thuật xăm - 24/12/2019
Cơ thể của chúng ta là một trang giấy trắng cần được lấp đầy bằng những giọt mực của trái tim. - 24/12/2019

VIDEO CLIP

Huấn HH Tomakiet